BTM Resources

Professional Human Resources

Servicii HR

Dezvoltarea profesională

Evaluarea, motivarea și dezvoltarea profesională a personalului

servicii hr

După cum știm deja, de la 1 mai 2011 au intrat în vigoare modificările aduse Codului Muncii. Aici apare pentru prima dată obligativitatea angajatorilor de a seta obiective și criterii de performanță și de a le comunica angajaților.

Motivarea personalului este elementul cheie în orice companie. Angajații motivați, cu o atitudine pozitivă au un impact real asupra eficienței afacerii per total.

Motivarea personalului începe prin a înțelege ce îi motivează pe oameni. Evaluarea personalului poate să vă ofere aceste raspunsuri – rapid și eficient. Dacă se cunosc motivatorii esențiali ai unei persoane, se poate acționa în conformitate cu aceștia.

Unul dintre obiectivele oricărui program de dezvoltare a personalului este îmbunătățirea eficienței persoanelor și a companiei ca întreg. Folosirea instrumentelor COERENTE de evaluare va facilita conștientizarea stilului de lucru personal. O altă modalitate clasică de dezvoltare a personalului consistă în oferirea de cursuri tematice de scurtă durată. Aceste cursuri de specializare se realizează în baza analizei nevoilor de formare (organizaționale, ocupaționale sau individuale), putând fi cuprinse și în obiectivele de dezvoltare individuală profesională care derivă din procesul de evaluare a performanței angajaților.

Evaluarea personalului dă posibilitatea ca într-un cadru structurat și obiectiv angajații să primească feed-back asupra performanțelor lor. Evaluarea realizată de un expert independent evidențiază punctele tari ale angajatului și mai ales modul în care acestea contribuie la dezvoltarea afacerii, într-o notă obiectivă și independentă, necesară pornirii unui proces activ de dezvoltare profesională.

Reîntorcându-ne la obiectivele și criteriile de performanță necesare a fi întocmite pentru fiecare angajat în parte, vom descoperi o multitudine de informații cu privire la conținutul acestora. Rolul SC BTM Resources SRL ca expert independent devine identificarea precisă a acelor aspecte evaluative care vor avea scopul de a dezvolta personalul și nu a-l timora și mai ales a-l demotiva profesional.

În funcție de aceste criterii vom analiza împreună și planificarea resurselor umane, anume necesarul de personal, competențele ce se doresc a fi formate la personalul angajat, precum și profilul viitorilor candidați care vor fi recrutați și selectați.

Procesul de recrutare și selecție a viitorilor angajați trebuie să reflecte transparent aceste obiective și criterii de performanță, pentru a avea certitudinea că am angajat omul potrivit la locul potrivit.

Devine necesar ca procesul de evaluare a performanțelor angajaților să se reflecte și în salarizare.

Dacă privim lucrurile în acest mod, putem vorbi de eficiență în managementul resurselor umane, indiferent că este vorba de 1 angajat sau 3.000.

SC BTM Resources vă oferă consultanță în toate aspectele discutate anterior, accentuând procesul de evaluare a performanței angajaților, de unde de regulă derivă toate celelalte proceduri.