BTM Resources

Professional Human Resources

Consultanta HR

ATENTIE !!! – ATENTIE !!! – ATENTIE !!! – ATENTIE !!! – ATENTIE !!! _____________________________________________________________________________________________________________

BTM Resources S.R.L NU recruteaza sau intermediaza contracte de munca in strainatate !!!

_____________________________________________________________________________________________________________

 

oug 109

Consultanță pentru implementarea prevederilor OUG 109

În vederea asigurării conformării Societăților la prevederile OUG 109 / 2011, SC BTM Resources SRL în calitate de Expert independent își asumă îndeplinirea următoarelor obiective:

Atingerea acestor obiective, se concretizeaza in cadrul Societatii prin dezvoltarea unui sistem operational bazat pe obiectivitate, transparenta si libera competitie in recrutarea si selectarea personalului din administrare/ conducere (membrii consiliului de administratie/ directori).

 

Obiectivele astfel definite se vor traduce pe de-o parte în definirea și stabilirea criteriilor de selecție pentru această categorie de personal, iar pe de altă parte într-o procedură de lucru bine întocmită unde rolurile și responsabilitățile atât ale Expertului independent cât și ale Societății, sunt clar evidențiate și coerent definite, nelăsând loc ambiguității și interpretării.

 

Crearea procedurii de recrutare şi selecţie a personalului din administrare / conducere (membrii consiliului de administrație/directori) se realizează conform principiilor respectării dreptului la libera competiţie, echitate şi egalitate de şanse, nediscriminare, transparenţă, tratament egal şi asumarea răspunderii.

 

În baza OUG 109 / 2011, SC BTM Resources SRL ca şi expert independent va trebui să asigure prin procedură a următoarelor sarcini:

Odată stabilită și validată procedura, SC BTM Resources SRL în calitate de expert independent se va asigura de buna ei implementare.

Procesul de recrutare şi selecţie se va desfăşura sub asistenţa SC BTM Resources SRL, oferind suport în pregătirea procesului de selecţie, stabilirea criteriilor de selecţie şi evaluarea lor, evaluarea şi clasificarea candidaturilor.